Welcome to Oldhammer Europe forum

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Registration and how to change your avatar

  1. Click"Registration"///Kliknij"Zarejestruj".Click "registration"/ Kliknij "Rejestracja"

2. Fill both fields/// Wypełnij oba pola.

3. Go to your e-mail you gave during registration and click a link/// Przejdź do swojej skrzynki e-mail, którą podawałeś podczas rejestracji i kliknij w link.

4. Fill the field with your new password/// Uzupełnij pole swoim nowym hasłem.

5. You're registrated to the forum, congrats! 😉 Later you may change your avatar by entering your profile and clicking "Upload"/// Zostałeś zarejestrowany na forum, gratki! 😉 Później możesz zmienić swój avatar wchodząc w swój profil i klikając "Upload".